Plaćajte Visa karticama Raiffeisen banke!

11.04.2017

Svi korisnici Visa kartica Raiffeisen banke koji u odabranim trgovinama obave kupovinu uz plaćanje Visa karticom putem Raiffeisen uređaja za prihvat kartica ostvaruju

POPUST od ukupno 10% od iznosa  kupovine!

Više informacija na linku .